VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

Nghị quyết 129/NQ-CP

Nghị quyết 129/NQ-CP về Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020. Tháo gỡ khó khăn cho DN tại NĐ 40/2019 trong bối cảnh Covid-19

Quyết định 1756/QĐ-BTNMT

Quyết định 1756/QĐ-BTNMT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Liên hệ Hotline 08 2286 8622

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại. Liên hệ 08 2286 8622 để được tư vấn miễn phí

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Liên hệ Hotline 08 2286 8622 để được tư vấn

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải và phế liệu. Hãy liên hệ Hotline 08 2286 8622 để được tư vấn thủ tục hồ sơ môi trường miễn phí....

Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hotline 08 2286 8622 để được tư vấn miễn phí

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Hotline 08 2286 8622

Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014. Công ty TNHH Môi Trường Sunny chuyên tư vấn hồ sơ môi trường liên hệ 08 2286 8622 để được tư vấn miễn phí.

Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Ngày 05 tháng 5 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

BÀI VIẾT MÔI TRƯỜNG

Chế phẩm sinh học xử lý môi trường

Cung cấp chế phẩm sinh học xử lý môi trường, mùi hôi chuồng trại, hầm cầu nhà vệ sinh, bổ sung vi sinh có ích vào nước thải, khả năng phân hủy chất hữu cơ..

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Thực hiện các thủ tục xin giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho công ty, doanh nghiệp hoạt động ngành nghề có điều kiện....

Báo cáo an toàn hóa chất định kỳ

Chuyên tư vấn và thực hiện báo cáo an toàn hóa chất cho các công ty, doanh nghiệp sử dụng hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất...

Báo cáo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chuyên tư vấn và thực hiện báo cáo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ 6 tháng/lần theo quy định của pháp luật

Trám lấp giếng khoan giá rẻ nhất – Hotline 08 2286 8622

Chuyên thực hiện trám lấp giếng khoan giá rẻ nhất toàn quốc Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai.....

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

Chuyên thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải nhà hàng, khách sạn giá rẻ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình....Bình Dương, Đồng Nai, Long An toàn quốc....

Xử lý nước thải y tế

Chuyên thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện, phòng khám...giá rẻ toàn quốc, Hà Tĩnh, Nghệ An, Long An, Bình Dương...

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Chuyên thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm giá rẻ nhất trên toàn quốc, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An...

Xử lý nước thải sinh hoạt

Chuyên xử lý nước thải sinh hoạt cho các chung cư, khu dân cư, hộ gia đình....giá rẻ nhất toàn quốc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...Bình Dương, Long An...

Thiết bị tách dầu mỡ

Chuyên cung cấp thiết bị tách dầu mỡ giá rẻ nhất toàn quốc Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương....cho các Cơ sở kinh doanh, Hộ Gia đình...

Đồ bảo hộ lao động

Môi trường Sunny chuyên cung cấp đồ bảo hộ lao động theo yêu cầu của công ty, doanh nghiệp giá rẻ nhất toàn quốc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Long An...

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường giá rẻ

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp giá rẻ nhất Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An...

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước giá rẻ nhất

Chuyên thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, nguồn tiếp nhận định kỳ giá rẻ nhất Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Long An...

Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất

Chuyên thực hiện báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất, nước ngầm tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ

Chuyên thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ cho các công ty tại Hà Tĩnh, Nghệ An...Đà Nẵng, Long An, Bình Dương....

Báo cáo an toàn vệ sinh lao động

Dịch vụ thực hiện báo cáo an toàn vệ sinh lao động định kỳ, báo cáo đột xuất, hướng dẫn hồ sơ nội bộ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định...

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại CTNH

Công ty chuyên thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp giá rẻ nhất, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Bình Dương....

Quan trắc môi trường lao động giá rẻ nhất

Chuyên thực hiện tư vấn lập hồ sơ quan trắc môi trường lao động toàn quốc giá rẻ nhất, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Dương, Hồ Chí Minh...

Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước giá rẻ (*_*)

Thực hiện thủ tục xin giấy phép xả nước thải giá rẻ nhất toàn quốc, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Dương, Long An, Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh...

Giấy phép khai thác nước ngầm giá rẻ nhất toàn quốc

Thực hiện xin giấy phép khai thác nước ngầm giá rẻ nhất toàn quốc, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Dương, Miền Nam, Miền Trung, Miền bắc...

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ giá rẻ nhất toàn quốc

Môi trường Sunny lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương....

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Thực hiện xin giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Long An, Bình Dương...giá rẻ nhất

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM giá rẻ nhất toàn quốc

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, Long An...

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Giấy phép xả nước thải
Giấy phép khai thác nước ngầm
Đo đạc môi trường lao động

BÁO CÁO CÔNG TÁC HSE

hệ thống xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải y tế
Xử lý nước thải nhà hàng, khách sạn

TRÁM LẤP GIẾNG KHOAN

SẢN PHẨM

Thiết bị ngành môi trường
Đồ bảo hộ lao động
Thiết bị tách dầu mở giá rẻ nhất
Thiết bị tách dầu mỡ
Chế phẩm sinh học xử lý môi trường

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

MẠNG LƯỚI CÔNG TY